Thứ Sáu, 10 tháng 12, 2010

BIEN DUONG O DA NANG

Neu thao may cay go la no kenh ra duong, thuong thay cho chi Tran Thi Ly. No chi the nay khong biet Chi o dau ma di. Neu theo chi dan nay tong vao via he la cai chac lun....

Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010

Sự khác nhau giữa "Ta" và "Tây" ?????

Top 10: Sự khác nhau giữa "Ta" và "Tây", Cười 24H, tranh vui, chuyen cuoi, tay ba lo, thoi tiet, cam xuc, du hoc
Cảm xúc...
Top 10: Sự khác nhau giữa "Ta" và "Tây", Cười 24H, tranh vui, chuyen cuoi, tay ba lo, thoi tiet, cam xuc, du hoc
Đồ uống...
Top 10: Sự khác nhau giữa "Ta" và "Tây", Cười 24H, tranh vui, chuyen cuoi, tay ba lo, thoi tiet, cam xuc, du hoc
Giải quyết vấn đề...
Top 10: Sự khác nhau giữa "Ta" và "Tây", Cười 24H, tranh vui, chuyen cuoi, tay ba lo, thoi tiet, cam xuc, du hoc
Giao tiếp...
Top 10: Sự khác nhau giữa "Ta" và "Tây", Cười 24H, tranh vui, chuyen cuoi, tay ba lo, thoi tiet, cam xuc, du hoc
Quan điểm...
Top 10: Sự khác nhau giữa "Ta" và "Tây", Cười 24H, tranh vui, chuyen cuoi, tay ba lo, thoi tiet, cam xuc, du hoc
Sếp...
Top 10: Sự khác nhau giữa "Ta" và "Tây", Cười 24H, tranh vui, chuyen cuoi, tay ba lo, thoi tiet, cam xuc, du hoc
Thời gian...
Top 10: Sự khác nhau giữa "Ta" và "Tây", Cười 24H, tranh vui, chuyen cuoi, tay ba lo, thoi tiet, cam xuc, du hoc
Tiệc tùng...
Top 10: Sự khác nhau giữa "Ta" và "Tây", Cười 24H, tranh vui, chuyen cuoi, tay ba lo, thoi tiet, cam xuc, du hoc
Âm thanh trong nhà hàng...
Top 10: Sự khác nhau giữa "Ta" và "Tây", Cười 24H, tranh vui, chuyen cuoi, tay ba lo, thoi tiet, cam xuc, du hoc
Và... xếp hàng!!!