Thứ Hai, 20 tháng 12, 2010


Tui nghĩ khi chắc ai cũng vậy thôi, nhiều khi đang hăng chí bỗng dưng cà dựt là ok một nhát là bay luôn !.. lằng nhằng mà chi cho nó mệt cái thân. Máy với móc như con.... bặc bặc bung thế là xong.! heheheheheh chỉ có thể là ..... vậy đó.